Bir zaman onlara deyilmişdi: “Bu kənddə sakin olun və ondan bəyəndiyiniz yerlərdə yeyin. “Bizi bağışla!”– deyin və qapıdan səcdə edərək daxil olun ki, sizin günahlarınızı bağışlayaq. Biz yaxşı işlər görənlərə artırarıq”.