Biz əhdə görə dağı üzərinə qaldırdıq və onlara: “Qapıdan səcdə edərək daxil olun!”– dedik. Biz onlara: “Şənbə günü pozmayın!”– dedik. Biz onlarla möhkəm bir əhd-peyman bağlamışdıq.