Biz ayələri beləcə izah edirik ki, bəlkə qayıdalar.