Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!

1-ci ayənin təfsirinə bax.