Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq!

1-ci ayənin təfsirinə bax.