Biz sənə oxudacağıq və sən unutmayacaqsan;

1-ci ayənin təfsirinə bax.