Ona günahlarını və təqvasını təlqin edənə ki,

1-ci ayənin təfsirinə bax.