“Biz xaçpərəstik!”– deyənlərlə də əhd bağlamışdıq. Onlar da öyrədilənin bir hissəsini unutdular. Buna görə də onların arasına Qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq. Allah onlara nə etdikləri barədə xəbər verəcəkdir.