Bu, aləmlər üçün ancaq bir xatırlatmadır.

15-ci ayənin təfsirinə bax.