Bu, Allahın hidayətidir. Bununla O, qullarından istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Əgər şərik qoşsaydılar, əlbəttə, etdikləri əməllər puç olardı.