Bu belədir! Şübhəsiz ki, Allah kafirlərin hiyləsini zəiflədəndir.