Bu evin Rəbbinə ibadət etsinlər!

1-ci ayənin təfsirinə bax.