Bu, onların olduğu kimi şahidlik etmələri və ya andlarının sonradan andlarla rədd edilməsindən qorxmaları üçün daha münasibdir. Allahdan qorxun və qulaq asın! Allah günahkar tayfanı doğru yola yönəltməz.