Bu, Rəbbindən olan bir mükafat, bolluca verilən bəxşişdir.

31-ci ayənin təfsirinə bax.