Bundan sonra üz döndərənlər – məhz onlar fasiqlərdir.

81-ci ayənin təfsirinə bax.