Bunlar sənə oxuduğumuz ayələrdən və hikmətli Zikrdəndir.

55-ci ayənin təfsirinə bax.