Cəhənnəm hər baxana görünəcəkdir.

34-cü ayənin təfsirinə bax.