De: “Əzəmətli əzabından qorxduğum üçün Rəbbimə asi olmaram”.