De: “Ey Kitab əhli! Siz şahid olduğunuz halda, nə üçün əyri göstərməyə çalışıb iman gətirənləri Allah yolundan sapdırırsınız?” Halbuki, Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir.

98-ci ayənin təfsirinə bax.