De: “Mən Rəbbimdən açıq-aydın bir dəlilə əsaslanıram. Siz isə onu təkzib etdiniz. Sizin səbrsizliklə can atdığınız məndə deyildir. Hökm yalnız Allaha məxsusdur. Haqqı söyləyir və O, ayırd edənlərin ən yaxşısıdır”.