Dedi: “Onların dirildiləcəyi günə qədər mənə möhlət ver”.