Dedilər: “Elə isə bu ziyanlı dönüşdür.

1-ci ayənin təfsirinə bax.