Din günü ora daxil olacaqlar

13-cü ayənin təfsirinə bax.