Ey Adəm oğulları! Sizə aranızdan elçilər gəlib ayələrimi bəyan edərkən qorxub öz islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.