Ey Elçi! Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et! Əgər etməsən, Onun göstərişini yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyar. Şübhəsiz ki, Allah kafir tayfanı doğru yola yönəltməz.