Ey iman gətirənlər! Öz qeydinizə qalın! Siz doğru yolda olsanız, azmışlar sizə zərər yetirə bilməzlər. Hamı-nızın dönüşü Allaha olacaq və O, etdiyiniz əməllər barədə sizə xəbər verəcəkdir.