Ey iman gətirənlər! Səbr edin, dözümlü olun və mövqe tutun, Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız!

199-cu ayənin təfsirinə bax.