Ey insan! Səni kərim olan Rəbbinə qarşı nə aldatdı?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.