Ey Kitab əhli! Artıq sizə elçilərin ardı-arası kəsildiyi bir dövrdə: “Bizə müjdələyən və qorxudan kəs gəlmədi”– deməyəsiniz deyə bəyan edən Elçimiz gəldi. Artıq sizə müjdələyən və qorxudan gəldi. Allah hər şeyə qadirdir.