Fəqət Allah sənə nazil etdiyinə şahiddir. O, bunu Öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də şahiddirlər. Şahid olaraq Allah kifayətdir.