Firon qövmünün əyanları dedilər: “Həqiqətən, bu, bilikli bir sehrbazdır.