Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məx-sus edilənədək onlarla vuruşun! Əgər son qoysalar, düşmənçilik ancaq zalımlara qarşı olur.

190-cı ayənin təfsirinə bax.