Görəsən, kafirlər etdiklərinin cəzasını aldılarmı?!

29-cu ayənin təfsirinə bax.