Göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. Allah hər şeyi əhatə edir.