Göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur və axırda (bütün) işlər Allaha qaytarılacaqdır.

104-cü ayənin təfsirinə bax.