Günahkarlar isə Cəhimdə olacaqlar

13-cü ayənin təfsirinə bax.