Həmin gün Rəbbi onlardan xəbərdar olacaqdır!

1-ci ayənin təfsirinə bax.