Həqiqətən, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət edin! Bu, düz yoldur”.

48-ci ayənin təfsirinə bax.