Həqiqətən, Biz sizi yaxın bir əzabla qorxutduq. O gün insan öz əlləri ilə etdiyi əməllərə baxacaq, kafir olan kəs: “Kaş torpaq olaydım!” – deyəcəkdir.

37-ci ayənin təfsirinə bax.