Həqiqətən, Cəhənnəm bir pusqudur

17-ci ayənin təfsirinə bax.