Həqiqətən, ilkin yaradan və təkraralayan Odur!

11-ci ayənin təfsirinə bax.