Həqiqətən o, ayırd edən kəlamdır!

11-ci ayənin təfsirinə bax.