“Həqiqətən, sizin ən uca Rəbbiniz mənəm!” – dedi.

15-ci ayənin təfsirinə bax.