Həqiqətən, sizin üstünüzdə gözətçilər var

1-ci ayənin təfsirinə bax.