Həqiqət ola-ola sənin camaatın onu yalan saydı. De: “Mən sizi qoruyan deyiləm”.