Haqq sənin Rəbbindəndir. Elə isə heç vaxt şübhə edənlərdən olma.

59-cu ayənin təfsirinə bax.