Haqq sənin Rəbbindəndir! Odur ki, şübhə edənlərdən olma!

146-cı ayənin təfsirinə bax.