İman gətirib xeyirxah işlər görənlərə gəldikdə isə, onların mükafatlarını tam verəcək və Öz lütfündən onlar üçün artıracaqdır. Özlərinə ar bilənləri və təkəbbürlük göstərənlərə gəlincə, onları üzücü bir əzaba düçar edəcəkdir. Onlar Allahdan başqa özlərinə nə bir himayədar, nə də bir yardımçı tapacaqlar.