İman gətirib yaxşı işlər görənlərə, qorxaraq iman gətirib yaxşı işlər gördükləri, sonra qorxaraq iman gətirdikləri, sonra qorxaraq yaxşı işlər gördükləri təqdirdə, daddıqları şeylərə görə heç bir günah gəlməz. Allah yaxşı iş görənləri sevir.