İnsan: “ona nə olub?” – deyəcəyi zaman —

1-ci ayənin təfsirinə bax.